X Gminny Konkurs Krasomówczy

Aktualności » X Gminny Konkurs Krasomówczy

 

      W dniu 23.02.2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach  odbył się X Gminny Konkurs Krasomówczy.  

Uczestnikami konkursu byli uczniowie gminnych placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej w Henrykowie, Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach. Łącznie w konkursie wzięło udział 24 uczniów.

Komisja w składzie: p. Dorota Mikołajczyk, p. Marta Karpińska, p. Bożena Szostek oraz p. Alicja Wójcik oceniała kilkuminutową prezentację uczniów na temat siebie i swoich zainteresowań oraz opowiadania tworzone na podstawie obrazków wylosowanych przez uczestników. Brano pod uwagę: jasność i logiczność formulowania myśli, płynność i poprawność językową, bogactwo środków językowych, prawidłową dykcję i wrażenie artystyczne.

Szkołę Podstawową w Henrykowie reprezentowali: Zuzanna Waliczek kl. 1a, Filip Laskowski kl. 1b, Marcin Mucha kl. 2a i Łucja Cieślachowska kl. 3c.

W kategorii klas drugich - Marcin Mucha zdobył pierwsze miejsce, a w kategorii klas trzecich - Łucja Cieślachowska zajęła drugie miejsce. Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!