ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - UROCZYSTOŚĆ GMINNA

Aktualności » ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - UROCZYSTOŚĆ GMINNA

 

    W piętek 10 listopada, w przededniu bardzo ważnego dla każdego Polaka święta, 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w sali widowiskowej ZCK odbyły się wspólne powiatowo – gminne obchody tego jubileuszu.
W uroczystościach wzięli udział m.in.: Starosta Ząbkowicki Roman Fester i Wicestarosta Mariusz Szpilarewicz oraz Radni Powiatu Ząbkowickiego, Burmistrz Ziębic Alicja Bira, Zastępca Burmistrza Tomasz Bafia, przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach Małgorzata Majewska - Stolarek oraz radni Rady Miejskiej w Ziębicach, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu powiatu ząbkowickiego oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych i powiatowych instytucji, przedstawiciele organizacji kombatanckich i sybirackich, służb mundurowych oraz osoby duchowne i sołtysi. Przybyły również poczty sztandarowe, mieszkańcy oraz dzieci i młodzież szkolna wraz z nauczycielami.
Piątkowa uroczystość składała się z dwóch części. Najpierw zaprezentowano okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach i Szkoły Podstawowej w Henrykowie. Po nim zaproszono uczestników do obejrzenia wystawy p.t. „Drogi do Niepodległej” przygotowanej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie zrealizowanej przez Wydawnictwo Wersus – Nauka oraz Gminę Ziębice, na parterze budynku Ziębickiego Centrum Kultury.

W uroczystości udział Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach i Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie. Zaproszeni goście mogli usłyszeć pięknie wykonane pieśni patriotyczne oraz udać się w historyczna podróż z... Szczególną uwagę zwrócił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie. W aktualny, atrakcyjny, ciekawy sposób ukazano problemy ogólnoświatowe oraz tematykę patriotyzmu. Wspólny występ uczniów naszej szkoły i liceum ziębickiego zakończyły gromkie brawa i wręczenie drobnych upominków przez p. Burmistrz. Apel został przygotowany przez p. Iwonę Kwiatkowską Rurańska, p. Joannę Czarnecką, p. Grzegorza Łojowskiego, p. Kingę Zając i p. Jacka Chwedeczko.

Podczas uroczystości wręczono honorowe odznaczenia przyznane przez Związek Kombatantów w uznaniu za zasługi dla kombatantów Burmistrzowi Ziębic - Alicji Bira oraz naczelnikowi Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji. W imieniu prezesa Ziębickiego Koła Kombatantów odznaczenia wręczyli Ryszard Nowak i Kazimierz Głowacki.