Spotkanie samorządu szkolnego

Aktualności » Spotkanie samorządu szkolnego

 

     W dniu 20.10.2017 roku odbyło się spotkanie nowego samorządu szkolnego z panią dyrektor - Elżbietą Płonką-Cichowską, która pogratulowała wszystkim uczniom, którzy weszli w skład nowego zarządu. Na spotkaniu organizacyjnym nowi przedstawiciele władz SU w obecności opiekunów: p. J.Rejnowskiej i D. Ziomka przedstawili swoje propozycje działań na rok szkolny 2017/2018. Dyskutowaliśmy o różnych sprawach dotyczących: organizacji planu pracy i zadań czekających na realizację, omawialiśmy harmonogram imprez szkolnych czekających nas w najbliższym czasie. Podczas spotkania poruszono również następujące tematy: organizacja różnych konkursów w szkole, udziału w akcjach charytatywnych i ekologicznych, organizacji imprez na wesoło typu: dyskoteki  i wycieczki. Pomysłów i działań uczniów jest moc - teraz tylko trzeba je wdrożyć w życie szkolne. Życzymy im powodzenia i wytrwałości w swoich działaniach !!! 

DZ