Ślubowanie klas pierwszych

Aktualności » Ślubowanie klas pierwszych

 

12 października w naszej szkole to bardzo ważna data dla uczniów klas pierwszych.

W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. gen W. Sikorskiego w Henrykowie. Prowadząca powitała zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli i rodziców, a szczególnie gorąco przywitała bohaterów uroczystości - uczniów klasy Ia i Ib. Następnie pierwszaki pokazały jak pięknie potrafią recytować wiersze i śpiewać piosenki. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z mikrofonem. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków brawami. Swoją postawą uczniowie udowodnili, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Po złożeniu ślubowania Dyrektor p. E.Płonka-Cichowska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Uczniowie zostali przyjęci do braci szkolnej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów przez wychowawców. Uczniowie otrzymali również upominki w postaci rogów obfitości i kuferków z pomocami dydaktycznymi od swoich rodziców, zaś od Rady Rodziców duże lizaki. Po uroczystości dzieci udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Apel przygotowany przez Panie: K. Glinkowską i R. Gołębiowską.

Foto – DZ.