Sekretariat

O szkole » Sekretariat

Sekretariat szkoły

 

jest czynny od poniedziałku do piątku

 

w godzinach od 7.00 do 15.00

  

Pracę sekretariatu koordynuje: Pani Marta Żukowska

 

tel.  74 8 105 020

 

 

Zadania realizowane przez sekretariat:

- Przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji


- Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych

 

- Prowadzenie spraw kadrowych


-  Pośrednictwo w kontaktach dyrektor-pracownicy


- Prowadzenie korespondencji


- Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły
i wynikających ze spraw bieżących