SAMORZĄD UCZNIOWSKI

O szkole » SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

RADA SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 w  SZKOLE   PODSTAWOWEJ

w  Henrykowie w roku szkolnym 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCA – KLARA KOCJAN klasa 6 B

ZASTĘPCA – JULIA KUCHARSKA klasa III B Gimnazjum

SKARBNIK – PAULINA STĘPIEŃ  klasaII A  Gimnazjum

 

C Z Ł O N K O W I E :

 

NIKOLA  ŁUKASIEWICZ – klasa  IV B

OLIWIA  DĄBEK             - klasa  V B

ALICJA  KOCIOŁEK        - klasa  VI A

KLAUDIA  DOLIŃSKA      - klasa  VI A

MATEUSZ  CIEŚLA         - klasa  IV C

MALWINA  HAWEL         - klasa  VII A

MARTYNA  CHOMĄTOWSKA  - klasa VII B

MARZENA  WIŚNIEWSKA  - klasa  III B  Gim

SZYMON  KUPCZAK   - klasa  III A Gim

 

OPIEKUNOWIE SU:

 

JOANNA  REJNOWSKA

DARIUSZ  ZIOMEK