Prelekcja prozdrowotna

Aktualności » Prelekcja prozdrowotna

 

   Dnia 20.10.2017 roku w naszej szkole odb­yło się spotkanie ma­jące na celu przekaz­anie uczennicom klas gimnazjalnych infor­macji na temat raka piersi na którego ch­oruje coraz więcej kobiet. Dziewczęta pr­zyswoiły wiele infor­macji na temat choro­by i dowiedziały się w jaki sposób należy sa­modzielnie badać pie­rsi. Prelekcje przeprowadziła położna pani Maria Joszko - Łaba  z AGMed w Henrykowie. Spotkanie przeprowadzono z inicjatywy szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa - pani Bogusławy Kołsut.