Narodowe Czytanie

Aktualności » Narodowe Czytanie

 

      Dnia 6 września 2017r. nasza szkoła wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie. W tym roku czytaliśmy wspólnie "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Spotkanie stało się okazją do przybliżenia młodym Polakom dziejów ojczystej historii i kultury. Jeden z najbardziej reprezentatywnych utworów narodowych pozwolił przywołać niezwykle malowniczą galerię bohaterów i bogatą symbolikę minionego okresu literackiego.

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości. W akcję zaangażowali się – pani dyrektor Elżbieta Płonka – Cichowska, wicedyrektorzy – Magdalena Masłowska-Wójtowicz i Grzegorz Łojowski, nauczyciele oraz uczniowie. Za udział w akcji serdecznie dziękujemy!