Dyrekcja

 

 

                        Dyrektor - mgr Elżbieta Płonka-Cichowska

 

 

                   

 

 

Wicedyrektor - mgr Magdalena Masłowska-Wójtowicz

 

 

                                  

 

 

Wicedyrektor - mgr Grzegorz Łojowski