List Prezydium Rady Rodziców

Aktualności » List Prezydium Rady Rodziców

Drodzy Rodzice!

W imieniu Rady Rodziców, będącej reprezentacją nas wszystkich –  rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Henrykowie pragniemy przedstawić zakres naszego działania, a tym samym zachęcić Państwa do wsparcia finansowego szkoły, w rzeczywistości naszych dzieci.

Wszystkie wpłaty na konto Rady Rodziców są całkowicie dobrowolne, a każda nawet najmniejsza wpłata będzie dla nas wsparciem w realizacji celów.

Od wielu lat w naszej Szkole obowiązuje nie zmieniona stawka na konto Rady Rodziców.
W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 stawka ta została przez nas utrzymana mając świadomość, że nie każdego stać na tego rodzaju darowiznę.

Wysokość składki od rodziny ustaliliśmy na poziomie 30 zł za cały rok szkolny.

Prosząc o wsparcie pragniemy wyjaśnić na co przeznaczone będą Państwa pieniądze.

Otóż w całości wrócą one do dzieci – uczniów tej Szkoły – w postaci: zakupu niezbędnego wyposażenia, dofinansowania do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, zakupu dodatkowych pomocy dydaktycznych, nagród rzeczowych wręczanych uczniom na koniec roku szkolnego, wsparcia dla najuboższych dzieci w zakresie dofinansowania do wycieczek, czy też tak jak miało to miejsce w roku bieżącym w postaci zakupu małej pamiątki na przywitanie pierwszoklasistów .

Środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców zasilają także działalność Samorządu Uczniowskiego, który organizuje wiele imprez i podejmuje szereg ciekawych inicjatyw mających na celu uatrakcyjnienie nauki w naszej Szkole (wszelkie turnieje, konkursy).

W roku szkolnym 2016/2017 ze środków finansowych Rady Rodziców zostały zrealizowane następujące działania:
- zainstalowanie sieci internetowej Wi-Fi w szkole,
- przewóz uczniów na zawody i konkursy,
- zainstalowanie monitoringu na nowym boisku przy szkole,
- zakup nagród na zakończenie roku szkolnego.

Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie wydatkowania środków w roku szkolnym 2016/2017 prosimy o kontakt z Skarbnikiem Rady Rodziców.

Bez Państwa wsparcia nie byłoby możliwe zrealizowanie przez Szkołę opisanych wyżej działań. Budżet samorządowy nie jest w stanie zaspokoić rosnących potrzeb naszych dzieci.
Ze swojej strony zapewniamy Państwa, że podejmiemy wszelkie możliwe działania aby pozyskać dodatkowe fundusze na naszą działalność a w szczególności aby poprawić warunki w jakich kształcone są nasze dzieci.

Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie.

Wpłaty na konto Rady Rodziców mogą Państwo realizować :
Osobiście w Henrykowskiej filii Banku Spółdzielczego oraz
Elektronicznie na rachunek bankowy:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Henrykowie
Nr konta: 13 9588 0004 0001 0025 2000 0010

W tytule wpłaty proszę wpisać imię, nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko.


Dziękujemy
Prezydium Rady Rodziców