Dyrekcja

O szkole » Dyrekcja

DYREKCJA SZKOŁY

 

 

                              Dyrektor - mgr Elżbieta Płonka-Cichowska

 

 

                 

 

 

Wicedyrektor - mgr Magdalena Masłowska-Wójtowicz

 

 

 

 

 

Wicedyrektor - mgr Grzegorz Łojowski