Cała Polska Biega - 2018

Aktualności » Cała Polska Biega - 2018

 

       W dniu 06 czerwca 2018r. na stadionie miejskim w Ziębicach odbyła się coroczna akcja - Polska Biega -2018. W tym roku organizatorem przedsięwzięcia była nasza placówka - Szkoła Podstawowa w Henrykowie. Współorganizatorami były n/w instytucje: Gminne Centrum Edukacji i Sportu, Burmistrz Ziębic (zakup nagród, medali, dyplomów oraz ufundowanie 2 nagród głównych (2 rowery górskie). Zakupione drobne upominki i nagrody, które losowano  w loterii fantowej, wśród uczestników poszczególnych szkół, w określonych kategoriach wiekowych. Dopisała pogoda, słonecznie - odpowiednie warunki do promowania biegów, aktywności ruchowej i  wypoczynku na świeżym powietrzu. Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor szkoły p. Elżbieta Płonka-Cichowska, wiceburmistrz - Tomasz Bafia, dyrektor GCEiS - A. Regner, witając licznie przybyłych na stadion: dzieci i młodzież wszystkich przedszkoli i szkół.

 

Zgodnie z planem zaplanowano 8 biegów poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

Kategoria wiekowa : dziewczynki klasy 1-3 SP

Dystans - 500m

1 miejsce - Julia Szczepańska (SP 2 - Ziębice)

2 miejsce - Julia Samołuk (SP Henryków)

3 miejsce - Aleksandra Bobońska (SP 2 Ziębice)

 

Startowało 82 dziewczynki ( SP Henryków - 14, SP 2 Ziębice - 30, SP 4 Ziębice - 22,

SP Niedźwiedź - 9, SP tarczówek - 6, SP Lubnów - 1).

 

Kategoria wiekowa : chłopcy klasy 1-3 SP

Dystans - 500m

1 miejsce - Marcel Celner (SP Henryków)

2 miejsce - Paweł Dmytrów (SP 2 Ziębice)

3 miejsce - Marcin Zakrzewski (SP Henryków).

 

Startowało 133 chłopców ( SP Henryków - 35, SP 2 Ziębice - 39, SP 4 Ziębice - 45, 

SP Niedźwiedź - 10, SP Starczówek - 1, SP Lubnów - 3).

 

 

Kategoria wiekowa : dziewczynki - Przedszkolaki

Dystans - 200m

1 miejsce - Maja Śmieszko (Przedszkole nr 1 Ziębice)

2 miejsce - Maja Szydłowska (Przedszkole - Orla Polana)

3 miejsce - Wiktoria Bieszczad (Przedszkole - Orla Polana)

 

Startowało 109 dziewczynek w wieku 3-6 lat ( Przedszkole nr 1 - 25, Przedszkole

- Orla Polana - 38, Zsip - Niedźwiedź - 9, Przedszkole - Starczówek - 3, 

Przedszkole - Pomianów Dolny - 6,  Przedszkole - Wadochowice - 2, 

Przedszkole - Krzelków - 5, Przedszkole - Henryków - 18).

 

Kategoria wiekowa : chłopcy - Przedszkolaki

Dystans - 200m

1 miejsce - Wojciech  Skowronek (Przedszkole nr 1 Ziębice)

2 miejsce - Fabian  Misztal (Przedszkole nr 1 Ziębice)

3 miejsce - Ksawery  Trochonowicz (Przedszkole - Orla Polana)

 

Startowało 116 chłopoców w wieku 3-6 lat ( Przedszkole nr 1 - 47, Przedszkole - Orla Polana - 28, Zsip - Niedźwiedź -10, Przedszkole - Starczówek - 4,  Przedszkole - Pomianów Dolny - 2,  Przedszkole - Wadochowice - 6,  Przedszkole - Krzelków - 5,

Przedszkole - Henryków - 14).

        

Kategoria wiekowa : dziewczynki klasy 4 - 6 SP

Dystans - 800m

1 miejsce - Klaudia Łebska (SP 2 Ziębice)

2 miejsce - Krystyna  Flis (SP 4 Ziębice)

3 miejsce - Kalina  Herdzina (SP 2 Ziębice)

 

Startowało 86 dziewczynki ( SP Henryków - 30, SP 2 Ziębice - 25, SP 4 Ziębice - 27,

NSP Lubnów - 4).

 

Kategoria wiekowa : chłopcy klasy 4 - 6 SP

Dystans - 800m

1 miejsce - Tomasz Gnat (SP 2  Ziębice)

2 miejsce - Michał  Śledź (SP 4 Ziębice)

3 miejsce - Mateusz  Kraj (SP Henryków)

 

Startowało 88 dziewczynki ( SP Henryków - 28, SP 2 Ziębice - 33, SP 4 Ziębice - 24,

NSP Lubnów - 3).

 

Kategoria wiekowa : dziewczęta klasy 7 i Gimnazjalne

Dystans - 1000m

1 miejsce - Aleksandra  Dybaś (SP 2 - Ziębice)

2 miejsce - Dominika  Kozdroń (NSP Lubnów)

3 miejsce - Oliwia  Bucka (NSP Lubnów)

 

Startowało 32 dziewcząt ( SP Henryków - 14, SP 2 Ziębice - 6, SP 4 Ziębice - 10,

NSP Lubnów - 2).

 

Kategoria wiekowa : chłopcy klasy 7 i Gimnazjalne

Dystans - 1200m

1 miejsce - Paweł  Skotnicki (SP 2 Ziębice)

2 miejsce - Michał  Ścisłowski (SP 2 Ziębice)

3 miejsce - Kacper  Skwarek (SP 2 Ziębice)

 

Startowało 57 chłopców ( SP Henryków - 22, SP 2 Ziębice - 22, SP 4 Ziębice - 13).

 

Kategoria wiekowa : Szkoły Ponadgimnazjalne - OPEN (dziewczęta - kobiety)

Dystans - 2000m

1 miejsce - Karolina Dąbrowska (KLO - Henryków)

2 miejsce - Natalia  Wychodzka (KLO - Henryków)

3 miejsce - Marta  Rzepka (ZSP - Ziębice)

 

Startowało 6 dziewcząt ( ZSP - Ziębice - 4, KLO Henryków - 2)

 

Kategoria wiekowa : Szkoły Ponadgimnazjalne - OPEN (chłopcy - mężczyźni)

Dystans - 3000m

1 miejsce - Kacper  Taczała (KLO - Henryków)

2 miejsce - Kamil  Cechowski (KLO - Henryków)

3 miejsce - Dawid  Ciesielski (ZSP - Ziębice)

 

Startowało 6 chłopców ( ZSP - Ziębice - 3, KLO Henryków - 5)

 

Nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc na podium, dyplomy i medale wręczali dyrektorzy szkół i przedszkoli gminy Ziębice. Reasumując, w tegorocznej akcji „Cała Polska Biega" wzięło udział - 715 uczniów we wszystkich kategoriach wiekowych.

 

Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie  tej ważnej imprezy sportowej propagującej jedną z form aktywności fizycznej jaka są biegi. Dziękujemy również współorganizatorom przedsięwzięcia, bez których udziału niemożliwe wybyło zorganizowanie fajnego widowiska sportowego.

 

Na podstawie relacji prowadzącego spikerkę - Dariusza Ziomka.