Apel Wielkanocny

Aktualności » Apel Wielkanocny

 

    W  dniu 28 marca 2018r. w naszej szkole odbył się apel z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas gimnazjalnych: klasa II A i III A pod kierunkiem wychowawców: pani B. Kołsut i p. U. Kłopockiej. Najserdeczniejsze życzenia wielkanocne skierowane do dzieci i młodzieży, grona i wszystkich pracowników szkoły złożyła dyrektor szkoły E. Płonka -Cichowska  i  wicedyrektor G. Łojowski.